Wesołowska, A. (2015). Aksjologiczność sfery egotycznej w ujęciu Tischnera. Studia Z Historii Filozofii, 6(3), 109–126. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.034