Baszczak, B. (2015). Bycie jako zdarzenie. Filozofia Hegla w interpretacji Jeana-Luca Nancy’ego. Studia Z Historii Filozofii, 6(3), 93–107. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.033