Horst, F., Verykios, K., & Zieliński, L. (2015). Obserwacja rzeczywistości a tworzenie teorii w myśli Panajotisa Kondylisa. Studia Z Historii Filozofii, 6(3), 79–92. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.032