Kondylis, P. (2015). Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 3. Demokracje nie prowadzą ze sobą wojen. Studia Z Historii Filozofii, 6(3), 33–38. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.029