Leibniz, G. W. (2015). List do Thomasiusa z lutego 1666 (przełożył Tomasz Gliński). Studia Z Historii Filozofii, 6(3), 17–19. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.026