Hume, D. (2015). David Hume, O uprzedzeniach morlanych (przełożyła Marta Szymańska-Lewoszewska). Studies in the History of Philosophy, 6(2), 15–20. https://doi.org/10.12775/szhf.2015.014