Żelazny, M. (2013). Antoni Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011, ss. 583. Studia Z Historii Filozofii, 4(1), 193–197. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.014