Kant, I. (2013). Opus postumum (przełożył Mirosław Żelazny). Studia Z Historii Filozofii, 4(1), 9–34. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.001