Musioł, A. (2015). Mścisława Wartenberga wykładnia metafizyki w perspektywie filozofii Immanuela Kanta. Studia Z Historii Filozofii, 5(4), 205–225. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.049