Kucner, A., & Wacławik, B. (2015). Kantiana w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie – raport z badań. Studia Z Historii Filozofii, 5(4), 161–184. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.047