Szymańska-Lewoszewska, M. (2015). Teodycea w Traktacie o zasadach poznania ludzkiego (1710) Berkeleya. Studia Z Historii Filozofii, 5(4), 149–160. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.046