Szyrwińska, A. (2014). Z badań nad filozofią Kanta w kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: Hersz Bad o teorii Kanta-Laplace’a. Studia Z Historii Filozofii, 5(3), 145–161. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.035