Kant, I. (2014). Opus postumum (przełożył Tomasz Kupś). Studia Z Historii Filozofii, 5(3), 9–34. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.028