Rogalski, M. (2014). Marian Zdziechowski a Katolická moderna. Na tropie związków polskiego i czeskiego modernizmu katolickiego. Studia Z Historii Filozofii, 5(1), 95–109. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.007