Chodani, J. K. K. (2014). Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe. Studies in the History of Philosophy, 5(1), 35–42. https://doi.org/10.12775/szhf.2014.003