Zegzuła-Nowak, J. (2020). Mieczysław Wallis a/i Maria Ossowska. Studium relacji na marginesie materiałów archiwalnych. Studia Z Historii Filozofii, 11(1), 149–179. https://doi.org/10.12775/szhf.2020.008