Tarnowski, M. (2021). Czy społeczeństwa śnią o sprawiedliwym pastwisku? Interpretacja "Umowy społecznej" Jana Jakuba Rousseau. Studies in the History of Philosophy, 12(2), 111–140. https://doi.org/10.12775/szhf.2021.011