Komsta, M. A. (2021). Neoplatońskie poszukiwania zgodności między Platonem a Arystotelesem Jan Filopon i problemy z Arystotelesowską definicją duszy ("In De anima", 203,4–230,25). Studies in the History of Philosophy, 12(2), 95–110. https://doi.org/10.12775/szhf.2021.010