Habura, A. (2021). Stanisław Lisiecki wobec Platońskiej koncepcji wędrówki dusz. Studia Z Historii Filozofii, 12(1), 69–94. https://doi.org/10.12775/szhf.2021.004