Pakalski, D. (2014). George Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych dociekań i refleksji wraz z Dodatkami, przeł. A. Grzeliński i M. Szymańska-Lewoszewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 290 (rec. Dariusz Pakalski). Studies in the History of Philosophy, 4(4), 225–229. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.059