Godardt, A. (2014). Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424 (rec. Alina Godardt). Studies in the History of Philosophy, 4(4), 221–223. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.058