Pełka, M. (2014). Włodzimierz Tyburski, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 392. (rec. Marcin Pełka). Studia Z Historii Filozofii, 4(4), 215–219. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.057