Kolasa, D. (2014). Pluralizm w filozofii religii Karla Jaspersa. Studia Z Historii Filozofii, 4(4), 193–211. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.056