Markiewka, T. (2014). Czy kultura literacka zastąpiła kulturę filozoficzną? O poglądach Richarda Rorty’ego. Studia Z Historii Filozofii, 4(4), 157–175. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.053