Chojnacka, M. A. (2014). Czy mogę poznać innego? Problem relacji międzypodmiotowych w filozofii Jeana Paula Sartre’a. Studia Z Historii Filozofii, 4(4), 137–155. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.052