Kruglow, A. N. (2014). Bułhakow i Kant (przełożył Tomasz Kupś). Studia Z Historii Filozofii, 4(4), 81–101. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.055