Baliński, M. (2014). Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego (t. 1, Wilno 1865, s. 848–868). Studies in the History of Philosophy, 4(4), 57–72. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.047