Michalski, K. (2019). Nerwice noogenne jako cierpienie na bezsens życia w logoterapii i analizie egzystencji Viktora E. Frankla. Studia Z Historii Filozofii, 10(2), 143–171. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.020