Włoch, W. (2019). Emotywizm jako metaetyczny fundament pozytywizmu prawnego w ujęciu czystej teorii prawa Hansa Kelsena. Studia Z Historii Filozofii, 10(2), 123–141. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.019