Paley, W. (2019). Teologia naturalna – fragmenty. Studia Z Historii Filozofii, 10(2), 49–59. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.015