Godardt, A. (2013). Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424 (rec. Alina Godardt). Studia Z Historii Filozofii, 4(3), 181–183. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.041