Kąkol, T. (2013). W kwestii nieśmiertelności duszy w „Etyce w porządku geometrycznym dowiedzionej” B. Spinozy. Studia Z Historii Filozofii, 4(3), 145–157. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.039