Chodani, J. K. K. (2013). Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe [część V] (opracowała Marta Agata Chojnacka). Studia Z Historii Filozofii, 4(3), 57–66. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.033