Kondylis, P. (2013). Etyczne zabarwienie liberalnej utopii. 1. Uniwersalizm, relatywizm i tolerancja (przełożył Lech Zieliński). Studia Z Historii Filozofii, 4(3), 33–44. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.030