Żelazna, J. (2019). Gottfrieda Wilhelma Leibniza Uwagi krytyczne o Spinozie. Kwestia „duszy”. Studia Z Historii Filozofii, 10(1), 213–232. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.012