Nowacka, M. (2019). Johna Locke’a rozumienie autonomii osoby ludzkiej jako źródło współczesnej koncepcji autonomii pacjenta. Studia Z Historii Filozofii, 10(1), 123–139. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.008