van Schurman, A. M. (2019). Problem praktyczny: Czy chrześcijańskiej kobiecie przystoi zamiłowanie do studiowania nauk? (przekład i opracowanie Joanna Usakiewicz). Studia Z Historii Filozofii, 10(1), 17–38. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.003