Grzeliński, A., & Żelazna, J. (2019). Konferencja „Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje”, 25–26 czerwca 2018 roku. Wprowadzenie do najnowszego numeru „Studiów z Historii Filozofii”. Studia Z Historii Filozofii, 10(1), 7–9. https://doi.org/10.12775/szhf.2019.001