Mendeluk, P. (2018). Trzy koncepcje zła w myśli filozoficznej oraz religijnej. Studia Z Historii Filozofii, 9(4), 217–235. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.059