Berkeley, G. (2018). Eseje z „The Guardian”: Nieśmiertelność (przekł. i oprac. Marta Łagosz i Marta Śliwa). Studia Z Historii Filozofii, 9(4), 65–68. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.049