Berkeley, G. (2018). Kazanie: O życiu wiecznym (przekł. i oprac. Dariusz Kucharski i Adam Grzeliński). Studia Z Historii Filozofii, 9(4), 9–19. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.042