Starzyńska-Kościuszko, E. (2018). Mirosław Żelazny, Estetyka dla kognitywistów (wykłady autorskie), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2017, ss. 178. Studia Z Historii Filozofii, 9(3), 229-. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.039