Stegliński, T. (2018). Gerauda de Cordemoy argumenty w sprawie zgodności filozofii Descartes’a z Pismem Świętym. Studia Z Historii Filozofii, 9(3), 117–136. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.033