Usakiewicz, J. (2018). Damaris Masham, jej związki z Johnem Lockiem i dyskusja z Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem. Studia Z Historii Filozofii, 9(3), 103–116. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.032