Berkeley, G. (2018). Kazanie 2: O gorliwości religijnej. Studia Z Historii Filozofii, 9(2), 21–32. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.013