Koza, M. (2018). Osoba i nicość. Wolność w ujęciu Jana Pawła II i Jean-Paula Sartre’a. Studia Z Historii Filozofii, 9(1), 96–112. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.007