Pringe, H. (2017). Maimona teoria pochodnych a możliwość zastosowania czystych pojęć do przedmiotów empirycznych (przekład i opracowanie: Adam Grzeliński). Studia Z Historii Filozofii, 8(4), 67–77. https://doi.org/10.12775/szhf.2017.042