Fuchs, T. (2017). Śmiertelność jako źródło cierpień. Formy neurotycznego negowania śmierci [Mortality as a Source of Suffering. Forms of Neurotic Negation of Death]. Studies in the History of Philosophy, 8(4), 19–33. https://doi.org/10.12775/szhf.2017.039