Wawrzonkowski, K. P. (2020). Od mechanicyzmu do asocjacjonizmu, czyli rozwój koncepcji wyobraźni i wyobrażeń od Hobbesa do Hume’a (lub jak sprytny adwokat ratował biedaka). Studies in the History of Philosophy, 4(2). https://doi.org/10.12775/149