Grzeliński, A. (2017). Funkcja oddychania i O sztuce medycznej – dwa teksty medyczne J. Locke’a. Studia Z Historii Filozofii, 8(2), 191–202. https://doi.org/10.12775/szhf.2017.023